dr Monika Bilik-Jaśków
Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego